Producent
PromocjeNowościSprawdź nasze
§ I. Postanowienia ogólne

1.     Firma Maxmedia24 (zwana dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż towarów poprzez stronę internetowa www.maxmedia24.pl.

2.     Zawartość sklepu internetowego www.maxmedia24.pl stanowi ofertę w myśl kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

3.     Ofeta handlowa dotyczy produktów wskazanych na stronie, nie oznaczonych statusem „towar niedostępny”.

4.     Sklep korzysta na mocy stosownej umowy z bazy produktów dystrybutora, produkty dostępne na stronie, oraz nie oznaczone statusem „towar niedostępny”, odnoszą się do zasobów producenta.

5.     Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

6.    Klient korzystając z opcji "Zakupy bez rejestracji" jednocześnie akceptuje warunki Regulaminu.

§ II. Składanie zamówień

1.     Ceny towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego www.maxmedia24.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszty te wliczone są natomiast w kwotę pobrania.

2.     Sklep www.maxmedia24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.     Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu i przesłanie go do www.maxmedia24.pl. Poprawnie złożone zamówienie definiują następujące kwestie:

a)      Dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika

b)      Co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną

c)       Koszty transportu

d)      Sposób płatności

4.     Serwis www.maxmedia24.pl w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do jego rzetelności.

§ III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1.     Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail Klienta.

2.     W przeciągu 24 godzin od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia przeprowadzana jest jego weryfikacja, w ramach której ustalane są indywidualne szczegóły dostarczenia przesyłki. Weryfikacja odbywa się poprzez pocztę e-mail.

3.     Jeżeli weryfikacja nie nastąpi w deklarowanym czasie, może to oznaczać, że umieszczone przy składaniu zamówienia dane były błędne. W takiej sytuacji obowiązek skontaktowania się z serwisem www.maxmedia24.pl leży po stronie klienta. Brak takiego kontaktu w przeciągu 5 dni od dnia złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia.

§ IV. Dostarczanie zamówionych produktów

1.     Towar niedostępny oznaczony jest statusem "towar niedostępny", pozostałe towary są dostępne do nabycia w sklepie. Serwis www.maxmedia24.pl zobowiązuje się do dostarczenia klientowi towarów dostępnych w terminie 1-3 dni od momentu weryfikacji zamówienia (okres ten może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od serwisu Maxmedia24). Czas ten obowiązuje dla zamówień złożonych w dni robocze do godziny 17:30. W przypadku wyboru płatnosci przelewem realizacja zamówienia rozpocznie się dopiero w chwili zaksięgowania pieniędzy na naszym koncie.

2.     Dla towarów o statusie "towar niedostępny" czas dostawy ustalany jest indywidialnie z Klientem. UWAGA: Sporadycznie może się zdarzyć taka sytuacja, że zamówiony i potwierdzony towar jest już niedostępny na magazynie (dotyczy bardzo popularnych produktów lub towarów na wyczerpaniu). W takich sytuacjach Klient jest o tym informowany i może poczekać na uzupełnienie stanów magazynowych lub zrezygnować z zakupu (jeśli dokonano przedpłaty - pieniądze są zwracane).

3.     Wszystkie zamówienia złożone w dzien roboczy do godziny 17:30 bedą wysyłane tego samego dnia, natomiast zamówienia złożone po godzinie 17:30 lub w dzien wolny od pracy bedą wysyłane pierwszego dnia roboczego.

4.     Chcąc zapewnić swoim Klientom szybką i bezpieczną dostawę towarów, sklep www.maxmedia24.pl zleca ich doręczanie firmie UPS Polska oraz Schenker Polska.

§ V. Płatności

1.     Sklep www.maxmedia24.pl proponuje swoim Klientom następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelew na konto bankowe Sprzedawcy

- płatność przy odbiorze (pobranie) - wybór tej opcji płatności cechuje maksymalnie szybka dostawa w 24h!

§ VI. Gwarancja i rękojmia

1.     Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

Reklamacje rozpatrywane są przez naszych dostawców w terminie 14 dni roboczych, jednak może się zdarzyć, że ze względu na sprowadzenie części od producenta czas naprawy wydłuży się do 30 dni.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat realizacji gwarancji reklamowanego produktu, należy wysłać e-mail na adres reklamacje@maxmedia24.pl z informacją zawierającą:

a)      Pełną nazwę produktu

b)      Numer faktury zakupu

c)       Numer zamówienia

d)    Opis brakujących elementów

e)    Opis uszkodzenia

Reklamowany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

Naprawiony towar zostanie wysłany na koszt Sprzedawcy do Klienta. Do przesyłki należy dołączyć kopię Faktury zakupu oraz opis uszkodzenia, w przypadku braku tych dokumentów czas naprawy może ulec wydłużeniu.

2.     Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie, jak również sprawdzić zawartość przesyłki. W szczególności trzeba zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane, stwierdzony zostanie brak części zawartości, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia, jakichkolwiek braków, czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ VII. Zwroty towarów

1.     Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny

(Dz. U. Nr 22, poz. 271) Art. 2 punkt 2 w okresie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną jej zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Zgodnie z ustawą możliwości zwrotu nie podlegają rozpakowane produkty, podlegające ochronie praw autorskich takie jak oprogramowanie, płyty CD z muzyką, materiały eksploatacyjne itp. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres firmy.

Sklep Maxmedia24 w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Klient powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po otrzymaniu jej, w ciągu 14 dni roboczych, Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto klienta.

 

Zwracany towar wysyłacie Państwo do nas na własny koszt.

§ VIII. Postanowienia końcowe

1.     Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności sklepu internetowego www.maxmedia24.pl.

2.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.     Sklep www.maxmedia24.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.


 

Dane właściciela sklepu:

Nazwa firmy:  LANFORM Sp. z o.o.
NIP: 727-273-72-50
REGON: 100618553